Veel gestelde vragen

1Heb ik een verwijsbrief nodig voor de podotherapeut?
In de meeste gevallen niet, sinds 2011 is podotherapie direct toegankelijk. LET OP. Komt u zonder verwijzing, dan maakt u gebruik van de ‘directe toegang podotherapie’ (DTP). De podotherapeut is wettelijk verplicht hiervoor een ‘directe toegang screening’ af te nemen. Graag vragen wij u om de vragenlijst door te nemen (zie afspraak maken). Heeft u één of meer vragen met “Ja” moeten beantwoorden dan heeft u alsnog een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen. Heeft u wel een verwijsbrief gekregen? Neemt u deze dan mee naar het eerste consult.
2Hoe ziet een podotherapeutisch onderzoek eruit?
Afhankelijk van uw klacht, bestaat het eerste bezoek aan de podotherapeut uit de volgende onderdelen: een uitgebreid vraaggesprek, gevolgd door een gericht (voet)onderzoek, ganganalyse en mogelijk een voorlopige podotherapeutische diagnose en een behandelplan en/of passend (schoen) advies. Daarnaast zal er evt. aanvullend onderzoek worden verricht en aandacht worden besteed aan passend schoenadvies, verloop van de behandeling en overige adviezen.
3Hoe worden de podotherapeutische zolen aangemeten?
Bij Happy Feet wordt de nieuwste apparatuur gebruikt om podotherapeutische steunzolen aan te meten, dit gebeurt middels een 3D scanner. De zolen uit deze aanmeettechniek, leveren meer comfort en minder zool irritatie. Er zal individueel gekeken worden welk materiaal voor de zool en de afdek, het best past bij de klacht en de wensen van de patiënt.
4Wat neem ik mee voor het eerste bezoek?
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Korte (trainings-) broek
  • (Sport) schoenen en pantoffels die u veel draagt
  • (Evt.) verwijsbrief
5Hoe lang duurt het eerste consult?
Het eerste consult duurt ongeveer 45 minuten.
6Wanneer ben ik van mijn klachten af?
Om te beginnen is elke patiënt uniek, en daarom is het (geheel) verdwijnen van de klachten afhankelijk van een aantal factoren. Hierbij moet u denken aan de oorzaak van de klacht, de duur van de klacht (voorafgaande aan het eerste bezoek), mate van (stands-)afwijking, de mate van therapietrouwheid van de patiënt, en de algehele gezondheid. Wel kan de podotherapeut, op basis van haar klinische ervaring, u tijdens het eerste consult een indicatie geven van het verloop en de genezing van de klacht. Bij het merendeel van de patiënten zijn de klachten binnen 6 weken sterk gereduceerd.
7Hoe vaak moet ik voor controle komen?
Afhankelijke van de gekozen therapie geven wij de volgende controle indicatie (dit kan per patiënt verschillen):
  • Podotherapeutische zolen: controle na 6/8 weken. Daarna adviseren wij een jaarlijkse controle van de zolen.
  • Teenorthese: controle op indicatie.
  • Diabetesonderzoek: afhankelijk van risicoprofiel, 1 tot 4 keer per jaar.
  • Voetbehandeling diabetes: afhankelijk van risicoprofiel, elke 4 tot 8 weken.
  • Wondbehandeling: indien besloten is om te behandelen bij de podotherapeut, elke 1 tot 2 weken.