Algemene voorwaarden


Welkom bij Happy Feet Podotherapie. Wij stellen het zeer op prijs dat u (opnieuw) heeft gekozen voor onze praktijk. Uw tevredenheid is voor ons erg belangrijk, daarom geven wij prioriteit aan persoonlijke aandacht en hoogwaardige zorg.

U kunt bij ons terecht op de volgende locaties:
• Rotterdam Centrum
• Rotterdam Charlois
• Rotterdam Nesselande
• Capelle aan den IJsselOm u van optimale service te voorzien, vragen wij u de volgende regels in acht te nemen:
• Wilt u een afspraak afzeggen of verplaatsen? Dit kan per
email (info@happyfeetpodotherapie.nl)
per telefoon (010-4953233)
sms/WhatsApp (06-34846024).

Wij hanteren de volgende spelregels voor verplaatsen of afzeggen van afspraken (OOK bij ziekte of calamiteiten!):

Afzeggingen of verplaatsingen minimaal 24 uur van tevoren - kosteloos
Minder dan 24 uur van tevoren, maar wel vóór aanvang van de afspraak - wij berekenen de helft van de consult/behandel kosten
Komt u niet op de afspraak of zegt u deze af ná de aanvang van de afspraak - wij berekenen de volledige consult/behandel kosten

De kosten van het niet verschijnen of te laat afzeggen van een afspraak worden niet door de verzekeraar vergoed.

• U bent zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraak. De assistentes zullen de eerste afspraak altijd per email, WhatsApp of brief bevestigen. Voor vervolgafspraken geldt dat u ongeveer 3 werkdagen van te voren op het op u opgegeven e-mailadres of 06 nummer een herinnering zult ontvangen. Houd bij gmail en hotmail accounts ook altijd goed de spam folder in de gaten!
• U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van adres wijzigingen of veranderingen in telefoonnummer of e-mailadres zodat de podotherapeut over actuele gegevens kan beschikken.
• Wij doen ons uiterste best u precies op tijd te behandelen. Wij hebben voor u voldoende tijd gereserveerd. Wilt u daarom ook op tijd komen? Houdt u rekening met files, parkeren e.d.


Om de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan.
1.1 De eerste afspraak zal u per brief, email of WhatsApp worden bevestigd. In de email en WhatsApp staat een link naar in ieder geval de ‘algemene voorwaarden’ en ‘prijslijst’ op onze website. Krijgt u een afspraakbevestiging per post dan zijn de algemene voorwaarden en prijslijst bijgesloten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al uw afspraken bij ons.
1.2 Als u bij ons op de afspraak verschijnt gaan wij ervan uit dat u bekend en akkoord bent met de algemene voorwaarden. Gaat u niet akkoord met de algemene voorwaarden dan kunt u de afspraak afzeggen met inachtneming van bovenstaande termijn.
1.3 Wanneer u zich laat behandelen door een van onze podotherapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. De algemene voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.
1.4 Op alle opdrachten/ overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.1 Betaling van behandelingen en/of hulpmiddelen kan alleen middels een factuur die u zal worden toegestuurd door factoring bedrijf Infomedics. Betalingsvoorwaarden van Infomedics worden u op verzoek verstrekt tezamen met de behandelovereenkomst.
2.2 Bij hoge uitzondering, in overleg met behandelaar, kan er contant worden betaald op de locatie. U ontvangt hiervan op verzoek een betaalbewijs via de email of WhatsApp.
2.3 Wij doen ons uiterste best om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de eigen kosten van de therapie, echter blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nazoeken van de vergoedingen uit het aanvullende pakket. Happy Feet Podotherapie heeft geen inzicht in wat een andere partij eventueel heeft gedeclareerd uit uw aanvullende voet verzekering. De indicatie van de eigen kosten is dan ook gebaseerd op het totaal van de verzekeringsvergoeding zoals vermeld op de verzekeringspolis.
2.4 Voor patiënten die aanvullend verzekerd zijn voor podotherapie zal eerst worden geprobeerd rechtstreeks bij de verzekeraar te declareren. In dat geval krijgt u slechts een factuur van dat deel van het totaalbedrag dat niet door de verzekeraar wordt vergoed. U betaalt dit bedrag aan Infomedics.
Bent u niet aanvullend verzekerd of heeft u reeds de maximale vergoeding bereikt, dan krijgt u een factuur van het volledige bedrag. Deze betaalt u aan Infomedics.
2.5 Een aantal verzekeraars staan rechtstreekse declaratie niet toe, in dat geval zult u een factuur ontvangen die u zelf bij de verzekering zal moeten indienen voor de vergoeding uit de aanvullende verzekering. Op dit moment is dat alleen bij DSW, Stad Holland, Stad Rotterdam en In Twente. De originele factuur betaalt u aan Infomedics.
2.6 Het totaalbedrag van de behandelingen en/of hulpmiddelen kan mogelijk worden opgesplitst en in verschillende delen op de factuur worden vermeld (voor specificatie hiervan verwijzen wij u naar de uitleg op onze prijslijst).
2.7 Bij het maken van een afspraak zal u duidelijk worden verteld welke van bovenstaande opties op u van toepassing is.
2.8 Heeft u een bewindvoerder voor uw financiën of bevindt u zich in de schuldsanering, dan is schriftelijke toestemming van de financiële organisatie vooraf noodzakelijk.
2.9 Kunt of wilt u de factuur niet in een keer betalen, dan kunt u contact opnemen met Infomedics om een betalingsregeling te treffen. Let op: Infomedics rekent een fors bedrag aan administratie kosten om deze regeling voor u mogelijk te maken.
2.10 De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger.
2.11 Een patiënt vanaf 16 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
2.12 Voor patiënten die vallen onder de diabetische voetzorg gelden mogelijk andere regels.

3.1 U bent verplicht alle consulten en hulpmiddelen te voldoen.
3.2 Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend.
3.3 Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.
3.4 Op het moment dat wij de zolen voor u vervaardigen zullen wij de totale kosten van het zolenpakket factureren.

4.1 Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen.
4.2 Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan als kwaliteit geregistreerd ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.
4.3 Zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen; er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.
4.4 Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling

5.1 Medical Device Regulation (MDR).
Sinds 26 mei 2021 geldt er een nieuwe Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen, de MDR. Happy Feet Podotherapie is verplicht om de patiënt te informeren over de wettelijke eisen van het medisch hulpmiddel dat door de podotherapeut wordt verstrekt. Klik op deze link voor meer informatie


Bent u niet tevreden?


Wij hopen dat u tevreden bent met de behandeling of hulpmiddel, indien dat niet zo is dan horen wij het graag via tel: (010) 495 32 33 of info@happyfeetpodotherapie.nl
Wij streven naar een afhandeling binnen 2 weken.
Mocht het probleem onverhoopt niet naar tevredenheid zijn opgelost dan wordt u het klachtenformulier op verzoek toegezonden.