Algemene voorwaarden


Welkom bij Happy Feet Podotherapie. Wij stellen het zeer op prijs dat u (opnieuw) heeft gekozen voor onze praktijk. Uw tevredenheid is voor ons erg belangrijk, daarom geven wij prioriteit aan persoonlijke aandacht en hoogwaardige zorg.

U kunt bij ons terecht op de volgende locaties:
• Rotterdam Blaak
• Rotterdam West
• Rotterdam Charlois
• Rotterdam Ommoord
• Rotterdam Nesselande
• Capelle aan den IJssel
• Nieuwerkerk aan den IJssel


Om u van optimale service te voorzien, vragen wij u de volgende regels in acht te nemen:
• Indien u verhinderd bent om op een afspraak te komen dient u dit minimaal 24 uur van te voren en 1 werkdag van de voren telefonisch of per mail te melden. Het telefoonnummer is: (010) 495 32 33. Doet u dit niet dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Afspraken op een maandag kunnen uiterlijk tot zaterdag worden afgezegd maar bij voorkeur op vrijdag.
• Wij doen ons uiterste best u precies op tijd te behandelen. Wij hebben voor u voldoende tijd gereserveerd. Wilt u daarom ook op tijd komen? Houdt u rekening met files, parkeren e.d.
• Indien uw zorgverzekering de behandeling niet (volledig) vergoedt, ontvangt u een factuur via het factoring bedrijf Infomedics.

Om de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan.
1. Wanneer u zich laat behandelen door een van onze podotherapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Betaling van behandelingen en/of hulpmiddelen kan alleen middels een factuur die u zal worden toegestuurd door factoring bedrijf Infomedics. Betalingsvoorwaarden van Infomedics worden u verstrekt tezamen met de behandelovereenkomst. Bij hoge uitzondering, in overleg met behandelaar, kan er contant worden betaald op de locatie.
Wij doen ons uiterste best om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de eigen kosten van de therapie, echter blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het na zoeken van de vergoedingen uit het aanvullende pakket. Voor patiënten die aanvullend verzekerd zijn voor podotherapie zal eerst worden geprobeerd rechtstreeks bij de verzekeraar te declareren. In dat geval krijgt u slechts een factuur van dat deel van het totaalbedrag dat niet door de verzekeraar wordt vergoed.
Bent u niet aanvullend verzekerd of heeft u reeds de maximale vergoeding per jaar bereikt, dan krijgt u een factuur van het volledige bedrag. Een aantal verzekeraars staan rechtstreekse declaratie niet toe, in dat geval zult u een factuur ontvangen die u zelf bij de verzekering zal moeten declareren. Het totaalbedrag van de behandelingen en/of hulpmiddelen kan mogelijk worden opgesplitst en in verschillende delen op de factuur worden vermeld. Bij het maken van een afspraak zal u duidelijk worden verteld welke van bovenstaande opties op u van toepassing is.
Voor patiënten die vallen onder de diabetische voetzorg gelden mogelijk andere regels.

3. U bent verplicht alle consulten en hulpmiddelen te voldoen. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.

4. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt vanaf 16 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

3. Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan als kwaliteit geregistreerd ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen; er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.


Bent u niet tevreden?


Wij hopen dat u tevreden bent met de behandeling of hulpmiddel, indien dat niet zo is dan horen wij het graag via tel: (010) 495 32 33 of info@happyfeetpodotherapie.nl
Wij streven naar een afhandeling binnen 2 weken.
Mocht het probleem onverhoopt niet naar tevredenheid zijn opgelost dan wordt u het klachtenformulier op verzoek toegezonden.