Disclaimer


Happy Feet Podotherapie heeft de website zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. De via deze website verspreide informatie is grotendeels informerend van aard en betreft geen webwinkel. Happy Feet Podotherapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.


Wijzigingen voorbehouden

Happy Feet Podotherapie kan niet garanderen dat alle informatie op de website te alleen tijde volledig juist en actueel is. De informatie op deze website kan op ieder door Happy Feet Podotherapie gewenst moment worden gewijzigd.


Internetsites van derden

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Happy Feet Podotherapie op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Happy Feet Podotherapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Happy Feet Podotherapie de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.


Externe bronnen

Happy Feet Podotherapie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de publicatie van teksten of afbeeldingen afkomstig van externe bronnen. Teksten en afbeeldingen op deze website worden, voor zover mogelijk, in goed overleg met de eigenaar daarvan geplaatst.
Happy Feet Podotherapie doet haar uiterste best om bronnen en rechthebbenden van tekst en beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks materiaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact met ons opnemen via info@happyfeetpodotherapie.nl Het betreffende materiaal wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.