Vanaf 1 januari 2015 vervult de podotherapeut een coördinerende rol in de diabetische voetzorg en stelt hierbij een individueel behandelplan op. Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald. Deze voetzorg kan zowel binnen als buiten een zorggroep (ketenzorg) plaatsvinden.

Ketenzorg
Happy Feet Podotherapie is aangesloten bij de zorggroep IZER, zorggroep Zuidplas en de zorggroep Capelle. Met de huisartsen die zijn aangesloten bij deze zorggroepen hebben wij werkafspraken en goede contacten. Per zorggroep zijn de werkafspraken verschillend.
Voetzorg buiten de keten en gecontracteerde pedicures
Naast de inkoop van voetzorg binnen de keten, door de zorggroep, kan sinds 2015 ook voetzorg buiten de keten rechtsreeks gecontracteerd worden met de zorgverzekeraar via de beleidsregel Overige geneeskundige zorg. Met name voor die situaties dat de DM-voet zorg niet via de zorggroep of via het ziekenhuis /maatschap (als onderdeel van een voeten DBC) wordt gecontracteerd,  zal de zorgverzekeraar op basis van de  door de NZa afgegeven beleidsregel  ' Overige geneeskundige zorg (beleidsregel BR/CU-7100)'   rechtstreeks de zorg bij de podotherapeut contracteren.

De podotherapeut maakt dan in het kader van samenwerking en taakdifferentiatie op zijn beurt weer afspraken met pedicures. Waar voorheen(al dan niet reeds bij u vastgestelde) Sim’s classificatie leidend is voor vergoeding vanuit de basisverzekering, vindt per 1 januari 2015 vergoeding plaats op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

Klik hier voor het overzicht van de samenwerkende pedicures